Listar alla versioner av en utgåva

Förut så kunde man bara se 1 version av varje utgåva men nu kan man se alla versioner som finns tillgängliga.